פשעים נגד האנושות

מתוך ספידיפדיה
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

פשעים נגד האנושות הם פשעים חמורים ביותר שנעשים כנגד האנושות. יש מדינות שבהן פשעים כאלה הן עבירות פליליות ויש מדינות שלא.

ספידיפדיה מתנגדת לפשעים נגד האנושות ותומכת בהעמדה לדין של פושעים שעשו פשעים כאלה. אך יש אתרי אינטרנט רבים שתומכים בפשעים נגד האנושות ואף מנוהלים על-ידי פושעים שעשו פשעים כאלה.

היסודות המאפיינים "פשע נגד האנושות"

א. מדובר במעשים נפשעים במיוחד הפוגעים באופן חמור בכבוד האדם.

ב. המעשים מבוצעים כחלק ממדיניות ממשלתית או כחלק מפרקטיקה רחבה ושיטתית של מעשי זוועה הזוכים להסכמה מצד הרשויות. יש לציין כי יסוד ההסכמה אינו מתקיים או נחוץ בנסיבות בהן אין למדינה שליטה במצב, כגון מצב מרידה.

ג. איסור המעשים חל בין שהם מתבצעים בזמן מלחמה ובין שהם מתבצעים בעת שלום.

ד. הקורבנות המובהקים של פשעים נגד האנושות הם, בהכללה, אזרחים.

סוגי הפשעים הנכנסים תחת הקטגוריה

סעיף 7 לחוקת בית הדין הפלילי הקבוע (אמנת רומא) מגדיר כל אחד מהמעשים הבאים, כאשר הוא מבוצע כחלק מהתקפה רחבת היקף או שיטתית המכוונת כנגד אוכלוסייה אזרחית, בידיעה אודות ההתקפה, כפשע נגד האנושות:

 1. רצח.
 2. השמדה.
 3. שעבוד.
 4. גירוש או העברה כפויה של אוכלוסייה.
 5. כליאה או שלילה חמורה אחרת של חירות פיזית בניגוד לכללי היסוד של המשפט הבינלאומי.
 6. עינויים.
 7. אונס, שעבוד מיני, זנות כפויה, הריון כפוי, סירוס או עיקור בכפייה, או כל צורה אחרת של אלימות מינית בעלת חומרה דומה.
 8. רדיפת קבוצה או קולקטיב מסוים/ת המבוססת על שיוך פוליטי, גזעי, לאומי, אתני, תרבותי, דתי, מגדרי בהתאם להגדרת מונח זה בפסקה(3) של סעיף זה, או על בסיס אחר אשר הוכר באופן אוניברסלי כאסור על פי המשפט הבינלאומי, כאשר הרדיפה מבוצעת בקשר לאחד המעשים המנויים בפסקה זו או לאחד הפשעים בתחום סמכות השיפוט של בית המשפט.
 9. העלמה כפויה של אנשים.
 10. פשע האפרטהייד.
 11. מעשים אחרים בלתי אנושיים בעלי אופי דומה המכוונים לגרום לסבל רב, או לחבלה חמורה לגוף או לבריאות נפשית, פסיכולוגית או פיזית.

ראו גם